მოიძებნა 1 ჩანაწერი


მოსახლეობის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის...

მოსახლეობის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შემდეგი სახის პროგრამები ხორციელდება:

• სოციალურად დაუცველი.