მოიძებნა 1 ჩანაწერი


ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, 2021...

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, 2021 წლის ნოემბრის მონაცემებით 900-მდე მოქალაქემ.