ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად სამი მცირეგაბარიტიანი ტრაქტორი გადაეცა